MARIA GALLAND

Copyright

De hele inhoud van deze website, inclusief tekst, foto’s, grafische afbeeldingen en/of videobestanden is – voor zover niet anders vermeld – wettelijk beschermd en mag zonder schriftelijke toestemming van MARIA GALLAND GmbH niet worden verkocht, veranderd, gekopieerd, gebruikt of op een andere manier beschikbaar worden gesteld voor publicatie of reclamedoeleinden.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie op deze website werd met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks staan wij niet garant voor de volledigheid en de juistheid. MARIA GALLAND GmbH is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van de website.

 

Deze website is ontwikkeld voor algemene informatie. MARIA GALLAND GmbH is niet verantwoordelijk voor handelingen, die op basis van deze website worden uitgevoerd. Het gebruik van de website en het laden van data zijn op eigen risico. MARIA GALLAND GmbH is niet verantwoordelijk voor de ontstane schade, speciaal aan computerbestanden of de hard- en software van de gebruiker.

 

MARIA GALLAMD GmbH staat niet in voor en doet geen toezeggingen over de inhoud van andere websites, die u vanuit ons bestand bezoekt. Deze hyperlinks zijn een dienstverlening, maar MARIA GALLAND GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of hun mogelijke gebruik. Om uw systeem te beschermen tegen virussen of andere schade, is het uw eigen verantwoordelijkheid passende beschermende programma’s te installeren.

MARIA GALLAND GmbH houdt zich het recht voor, de inhoud van deze website telkens te veranderen naar eigen goeddunken en zonder dit van te voren aan te kondigen.

© MARIA GALLAND GmbH, 2017
Wettelijke informatie | Gebruiksaanwijzing | Databescherming