Copyright

De hele inhoud van deze website, inclusief tekst, foto’s, grafische afbeeldingen en/of videobestanden is – voor zover niet anders vermeld – wettelijk beschermd en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MARIA GALLAND PARIS alleen gebruikt worden als de wet dat toestaat. Ze mogen daarom in principe niet voor publicatie of reclamedoeleinden worden gebruikt, verkocht, veranderd, gekopieerd of op een andere manier beschikbaar worden gesteld. MARIA GALLAND PARIS behoudt zich het recht voor bij wettelijke overtredingen juridische maatregelen te nemen.

Voor depositaires gelden andere voorwaarden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze website geeft algemene informatie. De informatie op deze website werd met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks staan wij niet garant voor de volledigheid en de juistheid. MARIA GALLAND PARIS is daarom niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van de website.

Deze website is ontwikkeld voor algemene informatie. MARIA GALLAND PARIS is niet verantwoordelijk voor handelingen, die op basis van deze website worden uitgevoerd. Het gebruik van de website en het eventuele laden van data zijn op eigen risico. MARIA GALLAND PARIS is niet verantwoordelijk voor de ontstane schade, speciaal aan computerbestanden en/of de hard- en software van de gebruiker.

MARIA GALLAND PARIS staat niet in voor en doet geen toezeggingen over de inhoud van andere websites, die u vanuit ons bestand bezoekt. Het beschikbaar stellen van  hyperlinks is een vrijwillige dienstverlening, maar MARIA GALLAND PARIS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of hun mogelijke gebruik. Om uw systeem te beschermen tegen virussen of andere schade, is het uw eigen verantwoordelijkheid passende beschermende programma’s te installeren.

MARIA GALLAND PARIS houdt zich het recht voor, de inhoud van deze website telkens te veranderen naar eigen goeddunken en zonder dit van te voren aan te kondigen.